Přehled výsledků projektu

Přístup k výsledkům projektu


Přístup k výsledkům projektu „GNSS vulnerability & mitigation in the Czech Republic“ je podmíněn uživatelským účtem na našich stránkách. Způsob, jakým si účet lze založit je dvojí. Lidem pracujícím v odvětí spadajícím do kritické infrastruktury státu (Energetika, doprava, finanční správa atd.) doporučujeme využít dotazník SA-tool, jehož vyplněním si nejen založí uživatelský účet, ale zároveň otestují své povědomí o signálech GNSS a GNSS rušení. Lidem pracujícím mimo obory spadající do kritické infrastruktury státu doporučujeme využít tlačítka „REGISTRACE“ pro registraci.


Obsah výsledků projektu


Výsledy projektu se dělí do několika velkých skupin. Znalostní databáze – KMS (Knowledge Management System) obsahuje nejaktuálnější informace o článcích a vědeckovýzkumných projektech zabývajících se GNSS rušením, zaznamenaných případech GNSS rušení napříč všemi odvětvími kritické infrastruktury a informace o dalších detektorech GNSS rušení dostupných na trhu. V sekci Zmírňující opatření Vás seznámíme s některými zásadami, jak se proti GNSS rušení bránit. Poslední sekce výsledků do detailu popisuje detektory GNSS rušení použité, jejich přednosti, slabiny a výstupy.

Soubory cookies služeb třetích stran používáme pro analytické a statistické učely. Více informací jak s těmito daty nakládáme naleznete zde.