INFORMACE O PROJEKTU

GNSS Vulnerability and Mitigation in Czech Republic


Projekt GNSS vulnerability & mitigation in Czech Republic vychází z potřeb Ministerstva dopravy adresovat stále rostoucí hrozbu ve formě nezákonného rušení GNSS. GNSS Centre of Excellence (GCE) jakožto expert na danou oblast bylo úspěšné se svým projektovým návrhem na řešení tohoto úkolu a je tedy hlavním řešitelem projektu. Spoluřešitelem projektu je Česko-Finská společnost HULD. Projekt byl zahájen 1.11.2019 s délkou trvání 36 měsíců. Projekt se zaměřuje na využití GNSS v kritické infrastruktuře státu a ochranu této infrastruktury vůči GNSS rušení. Všechny činnosti jsou v plném rozsahu hrazeny Evropskou kosmickou agenturou (ESA) z programu NAVISP Element III, více o programu naleznete níže. Projekt si klade dva hlavní cíle. Za prvé je to vytvořit komplexní a nadčasový přehled kritické infrastruktury a jejich správců a ohodnotiti jejich míru závislosti na signálech GNSS. A za druhé připravit doporučující opatření pro správce kritické infrastruktury nejvíce závislé na signálech GNSS, jak se nejlépe chránit před stále rostoucí hrozbou GNSS rušení. Tyto doporučení budou podloženy praktickými testy odolnosti kritické infrastruktury v reálném prostředí, a testy detektorů GNSS rušení, které budou během testů umístěny v okolí kritické infrastruktury.

o-projektu-1

Program NAVISP


Tento projekt je v plném rozsahu financován Evropskou kosmickou agenturou (ESA) z programu NAVISP Element III. Program NAVISP Element III se zaměřuje na potřeby členských států v oblasti navigace. Program slouží k podpoře vývoje produktů, aplikací a služeb založených na GNSS, které jsou v souladu s národními rozvojovými strategiemi jednotlivých členských států. NAVISP Element III slouží jako nástroje pro členské státy, jak identifikovat a naplňovat jejich potřeby v oblasti navigace.

NAVISP-1

Kdo je do projektu zapojen?


MDCR

Ministerstvo dopravy je odpovědné za koordinaci kosmických aktivit v ČR, Národní kosmický plán, členství ČR v ESA, IMSO, podvýborech OSN COPUOS a politiku ČR v EU v oblasti vesmíru a Kosmický program EU. MD je rozhraním s agenturou GSA/EUSPA a kontaktním místem pro mezinárodní spolupráci v oblasti kosmických aktivit. MD podporuje nasazení kosmických technologií, aplikací a služeb v dopravě.

NUKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) je ústředním správním orgánem pro kybernetickou bezpečnost včetně ochrany utajovaných informací v oblasti informačních a komunikačních systémů a kryptografické ochrany. Dále má na starosti problematiku veřejně regulované služby v rámci družicového systému Galileo.


GCE

GNSS Centre of Excellence je neziskové sdružení, založeno roku 2012, sdružující státní a soukromé podniky a akademické organizace. GCE poskytuje svým členům odborné zázemí a expertízu v oblastech využívání technologií GNSS, vědy a výzkumu, sledování trendů v oblasti GNSS a v neposlední řadě v projektovém managementu vědeckovýzkumných projektů.

HULD

Huld působí tam, kde se setkává fyzický svět s digitálním a mění příležitosti v úspěch. Lidé v Huldu neustále zdokonalují své znalosti v oblasti nově vznikajících technologií a tyto znalosti pak přináší z jednoho odvětví do druhého. Téhle znalosti odlišují Huld od nonkurence. Spolu se svými klienty, Huld využívám ta nejlepší technologická řešení k dosažení stanovených cílů.

Soubory cookies služeb třetích stran používáme pro analytické a statistické učely. Více informací jak s těmito daty nakládáme naleznete zde.