Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

GDPR – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ SUBJEKTU


Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je GNSS Centre of Excellence z.s.p.o. (dále jen: „správce“).


Kontaktní údaje správce jsou:

IČ: 01269313
Adresa: Navigační 787, 252 61 Jeneč
Email: info@gnss-centre.cz
Telefon: +420 739 049 962

II. Zdroje zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě vyplnění formuláře SA-tool, vyplnění formuláře pro registraci, vyplnění kontaktního formuláře nebo při poskytnutí souhlasu s používáním souborů cookies.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je jednání o smlouvě mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Účelem zpracování osobních údajů je poskytnutí přístupu k obsahu webu pod správou správce a budoucí navázání kontaktu za účelem představení služeb.

IV. Doba uchovávání údajů

právce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k plnění služeb a 1 rok od posledního poskytnutí služeb. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou zaměstnanci správce aktivně zapojení do konsorcia projektu GNSS Vulnerability and Mitigation in Czech Republic a osoby dalších členů konsorcia aktivně zapojené do projektu.

VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

  1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR.
  2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR.
  5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
  7. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť (přihlašovací jméno, heslo, antivirový program a firewall) a úložišť osobních údajů v listinné podobě (uzamčená místnost).
  3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 15. 12. 2021.

Soubory cookies služeb třetích stran používáme pro analytické a statistické učely. Více informací jak s těmito daty nakládáme naleznete zde.