GNSS Vulnerability & Mitigation

Projekt zaměřen na ochranu signálu GNSS v kritické infrastruktuře proti nezákonnému rušení

SA-tool

Self-assessment tool (SA-tool) je nástroj určený pro správce kritické infrastruktury, umožňující ohodnocení míry závislosti na GNSS a odolnosti vůči GNSS rušení

Knowledge management system

Jedním z výstupů projektu je znalostní databáze agregující znalosti o GNSS rušení – jeho vlivu na kritickou infrastrukturu, způsoby jeho detekce a možností ochrany před jeho vlivem.

/

Jak získat přístup k výstupům projektu?

Výstupy projektu GNSS vulnerability and mitigation in the Czech Republic jsou primárně určeny pro správce kritické infrastruktury a další podniky, které ke svému chodu využívají signály GNSS. Pro zaručení ochrany kritické infrastruktury je pro přístup k výstupům projektu nutná registrace. Pro registraci prosím následujte kroky níže.

 • 1
  Vyplnění SA-tool
 • 2
  Ověření uživatele
 • 3
  Obdržení přihlašovacích údajů
 • 4
  Přístup k výsledkům projektu

Self-assesment tool (SA tool)

SA tool je nástroj určený pro správce kritické infrastruktury, sloužící k ohodnocení úrovně podvědomí a znalostí o GNSS a GNSS rušení a ohodnocení míry závisloti na signálech GNSS. SA tool se skládá ze série uzavřených otázek. Na základě odpovědí bude sestaveno, jak hluboká je jeho znalost o problematice a individuální doporučení, jak nejlépe k problematice GNSS rušení dále přistupovat.Vyplněním otázek SA tool také získáte přístup k výsledků projektu.

Přejít na SA tool

Výsledky projektu

Karta „Výsledky projektu“ obsahuje ucelené informace o využívání signálů GNSS v kritické infrastruktuře, o základních security návycích, o detekčních systémech GNSS rušení a v neposlední řadě přístup do KMS (Knowledge management system), který obsahuje nejaktuálnější informace o vědeckých článcích, vědeckovýzkumných projektech, zaznamenaných případech GNSS rušení napříč všemi odvětvími a ucelené informace o odolných GNSS přijímačích a anténách stejně tak jako další informace o detektorech GNSS rušení.

Zobrazit výsledky

Aktuality

Testování alternativních způsobů určování PNT

Testování alternativních způsobů určování PNT


Společné Výzkumné Centrum (Joint Research Centre – JRC) Evropské komise otestovalo výkonnost vybraných technologií, které po boku GNSS systémů představují alternativu pro určení PNT. V návaznosti na nové směrnice Evropského parlamentu a Rady NIS2 a CER mohou tyto alternativní systémy hrát zásadní roli při zvyšování odolnosti systémů kritické infrastruktury a kritických služeb. GCE se odolnosti GNSS systémů věnuje již dlouhodobě, proto jsou pro nás výsledky JRC reportu velice zajímavé. Díky širokým znalostem v této oblasti GCE poskytuje nejenom svým zakládajícím a asociovaným členům ale i státním orgánům a národnímu úřadům své odborné know-how, zkušenosti a služby.


Více informací
Služba Galileo HAS je v plném provozu

Služba Galileo HAS je v plném provozu


Agentura EUSPA tento týden oznámila plné spuštění služby Galileo High Accuracy Service (HAS), která zvyšuje přesnost určování polohy a vylepšuje tak družicový navigační systém Evropské unie Galileo. Služba HAS nabízí svým uživatelům vysokou přesnost polohové informace na úrovni několika decimetrů (<2,5 dm v horizontální rovině). Galileo HAS se navíc stala první službou poskytující zpřesňující korekce, které jsou dostupné celosvětově a zcela bezplatně. Zpřesňující korekce jsou vysílány přímo signálem Galileo (E6-B) a zároveň přes internet.


Více informací

Další novinky ze světa GNSS

Soubory cookies služeb třetích stran používáme pro analytické a statistické učely. Více informací jak s těmito daty nakládáme naleznete zde.