VŠEOBECNÉ INFORMACE O GNSS RUŠENÍ

Co je to GNSS rušení?


Družice vysílající signály GNSS obíhají kolem země ve výšce přes 20 tisíc kilometrů, což má za následek, že signály GNSS při přijmu na zemské povrchu jsou velmi slabé a může docházet k rušení jejich příjmu. Mezi zdroje rušení patří i úmyslné zdroje nezákonného rušení, jako jsou malé osobní rušičky uzpůsobené pro provoz v osobních automobilech, ale složitější zařízení schopna manipulovat s přijímačem za pomocí vysílání upravených signálů GNSS. Existuje hned několik druhů záměrného nezákonného rušení, o kterých se více můžete dozvědět níže.

Druhy rušení


Jamming

Jamming


Tento typ rušení je poměrné jednoduchý, velmi účinný a také nejčastější. Princip rušení spočívá ve vysílaní signálu na frekvencích blízkých GNSS, o vysokém výkonu a s vysokou hladinou šumu. V případě jammingu přijímač přestává sledovat správný signál a má problém s následnou reakvizicí. Použití rušících zařízení je ve většině zemí nelegální a v mnoha obchodech v ČR bez speciálního povolení ani nejsou k dostání.

ruseni-1

Spoofing


V porovnání s jammingem je spoofing mnohem komplexnější, složitější na provedení, ale také účinnější a těžší na detekci. Inteligentní spoofing zařízení vykazují chování jako autentické signály z družic. Během spoofingového útoku GNSS přijímač je nejdříve zarušen pomocí jamming techniky. Přijímač přestává sledovat originální signál a přechází do fáze re-akvizice, kdy začíná sledovat silnější spoof signál z rušičky.

meaconing

Meaconing


Nejméně častým způsobem rušení GNSS signálů je meaconing. V tomto případě rušící zařízení funguje současně jako přijímač a vysílač GNSS signálů. Zařízení útočníka příjme GNSS signál z družic, a ve stejné podobě vysílá signál s časovým zpoděním a o něco vyšším výkonem. Tím pádem má GNSS přijímač uživatele tendenci sledovat klamný signál s vyšším výkonem a podává neaktuální informace o čase a poloze.

Závažnost GNSS rušení


GNSS rušení, definované jako jakékoliv neoprávněné vysílání radiofrekvenčních signálů na frekvencích blízkým těm, které jsou rezervovány pro přenos signálů GNSS je dle české legislativy považováno za trestný čin. Lidé využívající osobní jammery nebo jiná zařízení určená k rušení signálů GNSS však nepáchají jen trestnou činnost, ale mnohdy i ohrožují své okolí. Signály GNSS rušení mnohdy totiž svým dosahem působnosti mnohonásobně předčí rozsah, který si jejich „uživatel“ představuje, že mají. Byly jsme již svědky několika případů, kdy relativně malý osobní jammer umístěný v blízkosti prvku kritické infrastruktury, ať už umístěn v zaparkovaném autě nebo na jiném místě, omezil nebo dokonce znemožnil správné fungování dané kritické infrastruktury. I tyto důvody jsou mimo jiné hnacím motorem řešení problematiky ochrany kritické infrastruktury před nezákonným GNSS rušením a našeho projektu. Ochrannou před GNSS rušením se věnuje i několik dalších projektů, některé z nichž si můžete prohlédnout níže.

Vědecko výzkumné projekty


Systém detekce rušení signálů družicové navigace pro oblast integrovaných bezpečnostních prvků v silniční dopravě

Hlavní řešitel:
ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická

Začátek projektu:
01/01/2021

Délka projektu:
36 měsíců

S rozšiřováním systémů závislých na GNSS je nutná i detekce jejich případného rušení. To může ovlivňovat funkčnost okolních systémů, a tak je nutné jej nejen detekovat, ale i lokalizovat. Projekt se proto zaměřuje do oblasti automatizace bezpečnostních prvků v silniční dopravě a dopravní infrastruktuře pracující s GNSS, a to v podobě VaV systému detektoru rušení GNSS signálů. Mýtný systém je založen na správné funkci GNSS přijímače umístěného ve vozidle. Při záměrném rušení GNSS signálu systém přestává řádně fungovat a vede k nesprávnému výběru mýta či ztrátě informace o pohybu vozidla. Projekt si klade za cíl jednoznačně tyto případy detekovat/identifikovat a poskytnout relevantní data výkonným složkám.

GIDAS (GNSS INTERFERENCE DETECTION & ANALYSIS SYSTEM)

Hlavní řešitel:
OHB Digital Solutions

Začátek projektu:
15/01/2018

Délka projektu:
24 měsíců

Systém GIDAS je produktem nabízející variabilní konfiguraci detekčního systému dle potřeb zákazníka. Systém umí zpracovávat signál na většině využívaných frekvencích a od všech čtyřech hlavních GNSS konstelací (GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou) včetně zpracování signálu SBAS. Přijímaný systém je analyzován a v případě detekce rušení je toto klasifikováno a v určitých konfiguracích systému i lokalizováno. Systém rozpoznává jamming i spoofing a v případě zapojení více monitorovacích stanic je schopen určit polohu zdroje rušení. Systém se ovládá přes webové rozhraní, které umožňuje i zpětné prohlédnutí zaznamenaných událostí.

ADVANCED RADIO FREQUENCY INTERFERENCE DETECTION, ALERTING AND ANALYSIS SYSTEM (ARFIDAAS)

Hlavní řešitel:
Sintef

Začátek projektu:
01/03/2019

Délka projektu:
9 měsíců

Systém ARFIDAAS je schopen monitorování všech L-frekvencí současně a při detekci rušení rychle analyzuje radiofrekvenční spektrum a podá hlášení uživateli. Naměřená data jsou automaticky ukládádna na cloudovém uložisti, odkud mohou být staženy pro po-eventovou analýzu.

GNSS INTERFERENCE MONITORING AND DETECTION SYSTEM (GIMAD)

Hlavní řešitel:
Indra

Začátek projektu:
06/11/2019

Délka projektu:
12 měsíců

Cílem projektu bylo vyvinout přenosnou stanici schopnout detekce GNSS rušení. Systém po detekci hrozby informuje uživatele o „povaze hrozby“. Systém ukládá surová naměřená data pro pozdější analýzu. Systém nabízí možnost propojení vícero systémů, což poskytne uživateli pokrytí i velkého území dle jeho potřeby.

Soubory cookies služeb třetích stran používáme pro analytické a statistické učely. Více informací jak s těmito daty nakládáme naleznete zde.